Berättelsen om Klara

årg. 19

no. 35

 
 

Schablonen för bohemen var en på landsbygd uppvuxen person som av författardrömmar reste till Stockholm för att förverkliga sitt skrivarkall. Inte bara poeter utan också tonsättare och bildkonstnärer var en del av kulturkollektivet Klarabohemerna. Av de, löst räknat, cirka 200 bohemerna gick flertalet till historien utan en publicerad rad. Än mindre lyckades de etablera sig och hade knappt om både husrum och mat, bara en handfull blev kända för omvärlden.

Livet för bohemerna och perioden mellan 1910-1950 kan delas upp i tre epoker med först Victor Arendorff, sedan Nils Ferlin och avslutningsvis Birger Viksten i huvudrollerna. Runt dessa personer bildades en kärna av i kretsen upptagna och aktade diktare. Där fanns också en skara som själva associerade sig med bohemerna, en vad man kan kalla för svans. Till de etablerade diktarna som inte själva var bohemer men umgicks i kretsen hör bl.a. Jan Fridegård, Per Anders Fogelström och Ivar Lo-Johansson.

 
Epokerna och tongivare i Klara

... men lever i högsta välmåga trots denna, oväntat nog, eget komponerade propå.

Under en period blev Victor hårt skuldsatt och nekad att beställa på krogarna i gamla Klara efter att ha kritat allt för ihärdigt. Victor funderade då över hur han på bästa vis kunde tjäna en slant. Svaret på den funderingen

blev att till tidningen Dagens Nyheter sälja notisen om sin egen bortgång. Dagen efter kunde han till sina sörjande kollegor på Arbetaren sälja nyheten att han trots allt faktiskt var vid livet.

Victor Arendorff Död

Buske no. 5 i Hagaparken

Victor Arendorff, den första bohemen, var liksom flera av Klarabohemerna i kortare eller längre perioder bostadsvill. Sommarnätterna tillbringade Victor gärna i Hagaparken. I intervju med tidningen SE. presenterar Victor sin bostadsadress till Hagaparken, buske no. 5.

Varor att hämta

Lastemottagre med ångaren ASK, kapten Carlsson, från Amsterdam & Rotterdam, behagade ofördröjligen låta tullbehandla och avhämta sina varor.

Obs.! Ångaren lossar vid stadsgården.

I ”Balladen om Eken”

skriver Ruben Nilsson om sina goda vänner, Klarabohemerna:

Hej bröder som slåss
med palett och med ord!
Det är tid till att fly
från stafflier och bord.
Se stjärnornas bloss
titta ned på vår jord
och neondrömmar tänds i Klara.

  
Hej, du målare! Släng nu
båd´ penslar och skrin.
Och du skrivare! Stäng nu
din resemaskin,
ty nu månde vi gå

för att få en klass II
på ett ölschapp i gamla Klara.

  
Ja, kanske en sång
kommer till vid hans bord
som kan glädja gott folk
när hans gärning blir spord,
Kanhända en gång
att hans enkla små ord
ska anammas som äkta vara.


-Man ska sjunga hans visa
på scen och på krog,
och publiken ska prisa
"geniet" som dog.
Kanske säjer nån sprätt:
Ja, den där har man sett
på ett ölschapp i gamla Klara.”

auktion

Möbler av skilda slag, boendelokal,   två bilar och fina husgeråd.

Visning äger rum på auktionsstället efter överenskommelse.

AUKTIONSDIREKTÖREN

"Ett gott skratt förlänger käften!"

                                              - O.A.

Ärade prenumeranter

uppmanas vid eventuella förfrågningar rörande tidningens distribution hänvända sig per telefon:  Namnanrop

”Teaterfabrikens 1:a linje” eller 0736-642 321.

Tidningsredaktionen förbehåller sig möjligheten att vidare utveckla innehåll och information via www.teaterfabriken.se.

Annonser

TEATERFABRIKEN
Teaterfabrikant Hr Karl Källman söker uppdrag att framföra KlaraBohemerna, en kärleksförklaring till poeten. 0736-642 321

TEATERFABRIKEN

Teaterfabrikant Hr Karl Källman söker uppdrag att framföra KlaraBohemerna, en kärleksförklaring till poeten. 0736-642 321